Nieuwsoverzicht

 Hieronder vindt u een selectie van interessante nieuwtjes

22.05.2012 - Vennootschapsbijdrage stijgt voor grote ondernemingen

Elke vennootschap moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Jaarlijks moet ze aan dit fonds een vennootschapsbijdrage betalen. Voor het eerst in jaren stijgt die bijdrage voor grote ondernemingen. Voor 2012 betalen ze 868 euro. Kleine ondernemingen betalen sinds 2005 347,50 euro.
Lees meer

19.05.2012 - Het is weer jaarrekeningentijd: Q&A

De lente is in het land en dat betekent voor de meeste ondernemingen ook dat het tijd wordt om de jaarrekening van het afgelopen jaar op te stellen en openbaar te maken. Maar wie is nu verantwoordelijk voor wat? En wat als de vennootschap haar verplichtingen niet naleeft?
Lees meer

14.05.2012 - Kent u alle nieuwe regels voor studentenarbeid al?

Studenten kunnen uw tijdelijke personeelsbehoeftes invullen. Vanaf 1 januari 2012 zijn de RSZ-regels met betrekking tot de tewerkstelling van studenten echter grondig gewijzigd. Voortaan maken we geen onderscheid meer tussen de zomerperiode en de rest van het jaar. Studenten mogen nu 50 dagen per kalenderjaar werken en er is nog 1 solidariteitsbijdrage verplicht. Via een nieuwe webapplicatie op de site van de RSZ kan u het aantal dagen raadplegen die de studenten presteerden. Zijn er nog andere aandachtspunten?
Lees meer

11.05.2012 - Wanneer blijven uw kinderen ‘ten laste’ als ze een studentenjob uitoefenen

De vakantie komt eraan : een periode waarin veel studenten een studentenjob uitoefenen. Als uw kinderen een eigen inkomen verwerven, dreigt het gevaar dat ze niet langer als ‘personen ten laste’ aangemerkt worden. We wijzen u daarom op enkele aandachtspunten.
Lees meer

08.05.2012 - Is het gewijzigde Activaplan duidelijk voor u?

Het Activaplan is een tewerkstellingsbevorderende maatregel. Begin dit jaar onderging de maatregel belangrijke wijzigingen. De werkuitkering die de regering had voorzien in een aantal gevallen in 2010 en 2011 - het “Win Win-plan” - is afgelopen. En voortaan komen onder bepaalde voorwaarden ook bruggepensioneerden in aanmerking voor het plan.
Lees meer

05.05.2012 - Aftrek enige eigen woning

Als u een hypothecaire lening heeft afgesloten om een woning te verwerven, kan u de aflossingen die u hiervoor doet als besteding van uw netto-inkomen aftrekken. Er wordt meestal naar verwezen als de ‘aftrek enige, eigen woning’. We zetten de details van de regeling voor u nog eens op een rijtje.
Lees meer

03.05.2012 - Aangifte personenbelasting : enkele praktische aspecten

Het is weer juni. Dit wil zeggen aangiftetijd. Wij zetten voor u enkele praktische aspecten op een rijtje. En herinneren u hierbij graag aan de timing die u in het oog moet houden, zodat uw aangifte tijdig wordt ingediend.
Lees meer

01.05.2012 - Flanders Investment & Trade wijzigt subsidieregels voor internationaal ondernemen

Bent u een Vlaams bedrijf dat zijn producten of diensten wil uitvoeren en nieuwe afzetmarkten wil ontdekken? Bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Flanders Investment & Trade (F.I.T.) kan u terecht voor subsidies voor internationaal ondernemen. Wie steunaanvragen indient na 1 april 2012, moet rekening houden met nieuwe regels.
Lees meer

30.04.2012 - Mag een accountant uw algemene vergadering bijwonen?

In het voorjaar vinden heel wat algemene vergaderingen plaats. Wie die vergadering mag bijwonen, wordt bepaald door de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Wij vragen ons af of de accountant van de vennootschap mag deelnemen aan de algemene vergadering. Hij moet in elk geval rekening houden met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het vennootschapsrecht, en met de deontologische beroepsregels.
Lees meer

28.04.2012 - De curatieve individuele beroepsopleiding: variante op de klassieke IBO met extra’s

Vindt u geen geschikte arbeidskrachten? Naast de 'gewone' individuele beroepsopleiding (IBO) organiseert de VDAB vanaf dit jaar ook curatieve IBO’s voor langdurig werkzoekenden. De curatieve IBO verschilt van de klassieke IBO wat duur en productiviteitspremie betreft.
Lees meer

23.04.2012 - Interesten : wanneer komt aftrekbaarheid in gevaar ?

De interesten die uw vennootschap betaalt op leningen die ze heeft afgesloten zijn in principe aftrekbaar. Toch moet u een aantal regels respecteren. Als u deze aan uw laars lapt, dreigt u de interesten niet als beroepskost te kunnen aftrekken. We wijzen u kort op de valkuilen…
Lees meer

19.04.2012 - Nieuwe codes in het aangifteformulier personenbelasting

Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting wordt elk jaar aangepast aan de wetswijzigingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Ook de aangifte die u dit jaar (voor uw inkomsten van 2011) zal moeten invullen en indienen, ziet er weer een beetje anders uit. De nieuwe PB-aangifte bevat dertien nieuwe codes, vier andere codes werden dan weer geschrapt. We bespreken voor u kort de nieuwigheden.
Lees meer

16.04.2012 - FOD WASO verzamelt gegevens over collectieve ontslagen

Waarom moeten werkgevers die een collectief ontslag aankondigen, die aankondiging overmaken aan de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg? Die werkwijze laat de overheid toe exacte informatie te verzamelen over de omvang van collectieve ontslagen in België. Een recent koninklijk besluit schrijft deze (bestaande) verplichting nu pas in in het koninklijk besluit op het collectief ontslag.
Lees meer

14.04.2012 - Garantie van het Brussels Waarborgfonds blijft op 80%

De Brusselse regering heeft eind 2011 haar anticrisismaatregelen verlengd. Eén van die maatregelen is de garantie van het Waarborgfonds voor investeringskredieten en voor bedrijfskapitaal. De toegang tot de Snelwaarborg voor zelfstandigen en kmo’s wordt gegarandeerd tot 31 december 2012.
Lees meer

10.04.2012 - Nieuwe berekening van sociale bijdragen voor zelfstandigen?

Een zelfstandige betaalt vier keer per jaar sociale bijdragen. Die worden berekend op basis van de beroepsinkomsten van drie jaar terug. De bijdragen van 2012 worden dus berekend op basis van de inkomsten behaald in 2009. De regering Di Rupo I wil de berekeningswijze vereenvoudigen.
Lees meer

05.04.2012 - Beroepskosten : zijn opleidingskosten aftrekbaar ?

Vandaag de dag moet u steeds maar bijscholen om uw vakkennis op pijl te houden. De kosten daarvoor kunnen hoog oplopen. Gelukkig zijn deze uitgaven vaak aftrekbaar als beroepskosten.
Lees meer

03.04.2012 - Voorafbetalingen te verrichten in 2012

Voor natuurlijke personen die bezoldigingen ontvangen, wordt door de werkgever automatisch aan de bron de bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij betalen op dat moment in feite onmiddellijk een voorschot op de uiteindelijk door hun verschuldigde belasting. Ondernemers, vrije beroepers en vennootschappen moeten daarentegen zelf voorafbetalingen doen, dit wil zeggen op 4 momenten tijdens het jaar een voorschot op hun belasting aan de schatkist storten. Wanneer zij dit nalaten, wordt er een belastingvermeerdering opgelegd. De percentages van deze vermeerdering worden jaarlijks vastgesteld. De percentages voor 2012 (aanslagjaar 2013) zijn ondertussen bekend.
Lees meer

01.04.2012 - De nieuwe belasting op inverkeerstelling nader bekeken

Sinds begin maart is de Vlaamse regeling inzake de belasting op inverkeerstelling of BIV grondig hertekend. Naast de CO2-uitstoot, zullen nu ook de andere schadelijke emissies mee in rekening worden gebracht. We doen de gevolgen die de nieuwe regeling voor u kan hebben, kort uit de doeken.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  [37]  

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF