Nieuwsoverzicht

 Hieronder vindt u een selectie van interessante nieuwtjes

19.03.2013 - Veiligheid en gezondheid op de werkplek dankzij Dienst en Comité voor preventie en bescherming op het werk

28 april is het werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Misschien hét moment om aandacht te hebben voor preventie, identificatie en evaluatie van de risico’s op de werkplek. Als werkgever staat u niet alleen in het voorkomen van arbeidsongevallen en de bescherming van uw werknemers. De Dienst voor preventie en bescherming op het werk en het Comité voor preventie en bescherming op het werk adviseren u bij de toepassing van de maatregelen over het welzijn op het werk.
Lees meer

16.03.2013 - Zijn boetes fiscaal aftrekbaar?

Wat moet u doen als u een boete krijgt voor een verkeersovertreding? Of als de fiscus u wegens een nalatigheid een belastingverhoging aanrekent? Of als u een kartelboete wordt opgelegd? Het kan u een aardige duit kosten. Maar hoe zit dat juist fiscaal: kan u deze uitgave als beroepskost aftrekken?
Lees meer

12.03.2013 - “Best practices” over de taks op effecten aan toonder

Tot 31 december 2013 kan u effecten aan toonder omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Op de omzetting heft de overheid sinds vorig jaar een taks. Dmat Task Force, een werkgroep die zich buigt over de reglementering van de afschaffing van de effecten een toonder, heeft “best practices” geformuleerd die de praktische toepassing van die taks verduidelijken.
Lees meer

08.03.2013 - Systeem bonusplannen ondergaat 2 belangrijke wijzigingen

Heeft u in uw onderneming al een bonusplan ingevoerd voor werknemers die zich samen inzetten om een bepaald doel te behalen? Vorig jaar was zo’n bonus of niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel sociaal en fiscaal vrijgesteld tot een jaargrens van 2.430 euro. Er was enkel een bijzondere bijdrage ten laste van de werkgever. Vanaf 1 januari 2013 wordt met betrekking tot bonusplannen een solidariteitsbijdrage ingevoerd en wordt de jaargrens opgetrokken.
Lees meer

04.03.2013 - Voorafbetalen: altijd een goed idee?

Een onderneming die onvoldoende voorafbetalingen doet, wordt daarvoor gestraft. Er zal dan immers een belastingvermeerdering worden opgelegd. Anderzijds is het financieel voor een onderneming ook niet voordelig om te veel voorafbetalingen te doen. Zoeken naar een optimale voorafbetaling is een moeilijke oefening. We geven u hier alvast enkele tips.
Lees meer

01.03.2013 - Een onroerend goed verhuren aan uw vennootschap, waarom niet?

Geld uit uw vennootschap halen kan op verschillende manieren. Uiteraard zal u zichzelf een bezoldiging uitbetalen. Daarnaast kan de vennootschap dividenden uitkeren. Maar heeft u er al eens over gedacht een onroerend goed in uw eigendom aan uw vennootschap te verhuren.
Lees meer

22.02.2013 - Hoe derdenrekeningen boekhoudkundig verwerken?

Ontvangt of beheert u gelden van cliënten of derden? Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars zijn deontologisch verplicht die sommen op een speciale bankrekening te storten. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) bepaalt op welke manier u die derdenrekening of kwaliteitsrekening boekhoudkundig moet verwerken.
Lees meer

20.02.2013 - Kan ik mijn sociale bijdragen laten betalen door mijn vennootschap?

Uw socialezekerheidsbijdragen moet u in principe zelf dragen. Het is evenwel niet verboden deze bijdrage door uw vennootschap te laten betalen. Daar zijn natuurlijk wel fiscale gevolgen aan verbonden. Zowel voor u, als voor uw vennootschap.
Lees meer

18.02.2013 - Tarieven wettelijke interestvoeten voor 2013

Als u betrokken bent bij een overeenkomst en u betaalt niet tijdig, dan kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken daalt stevig van 4,25% in 2012 naar 2,75% in 2013. Bij handelstransacties tussen ondernemers, in fiscale en sociale zaken en bij overheidsopdrachten moet u rekening houden met andere interestvoeten.
Lees meer

15.02.2013 - Help, daar komt de belastingcontroleur !

Als de belastingcontroleur plots voor de deur staat, wat moet u dan doen? Vooral niet panikeren. Het is waar dat de controleur verregaande bevoegdheden heeft. Maar u heeft als belastingplichtige niet alleen plichten, maar ook rechten. En de fiscus moet die respecteren. We lijsten op wat de controleur mag/niet mag doen en wat u moet doen.
Lees meer

12.02.2013 - Hoe zit het precies met die forfaitaire beroepskosten?

Het brutobedrag van uw beroepsinkomsten mag u verminderen met de eraan verbonden beroepskosten. U kan uw werkelijke beroepskosten bewijzen, of als u dat niet kan of niet wil, kan u een forfait toepassen. We lichten deze forfaitaire beroepskosten kort toe.
Lees meer

08.02.2013 - Boekhouding verenigingen van mede-eigenaars: genormaliseerd rekeningstelsel verplicht vanaf 1 januari 2013

De nieuwe wet op de mede-eigendom of appartementswet dateert al van 2 juni 2010 en is sinds 1 september 2010 in werking. Pas op 12 juli 2012 verscheen het koninklijk besluit dat het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vastlegt volledig op maat voor een vereniging van mede-eigenaars. Dit rekeningenstelsel moet worden gebruikt vanaf de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2013 of later. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in een advies en in een brochure het gebruik van bepaalde rekeningen aan de hand van praktische voorbeelden.
Lees meer

04.02.2013 - Tewerkstellingsplan oudere en jonge werknemers: nieuwe doelgroepverminderingen voor werkgevers

Doelgroepverminderingen maken aanwervingen van bepaalde werknemers goedkoper door verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers en die voor jonge werknemers zijn grondig hervormd sinds begin dit jaar.
Lees meer

01.02.2013 - Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor 2013

De nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2014 (uw inkomsten van 2013) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.
Lees meer

31.01.2013 - Giften: de fiscale gevolgen

Een nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Waarom dit jaar eens geen gift doen aan een goed doel. U kan een instelling met een belangrijke maatschappelijke functie ondersteunen en tegelijk zelf een fiscaal voordeel doen. Giften zijn immers onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.
Lees meer

27.01.2013 - Verkoopt u een onroerend goed: dan wordt u misschien een toevallige belastingplichtige voor de btw

Bij het verkopen van gebouwen zijn er in principe registratierechten verschuldigd. In sommige gevallen kan u er als verkoper echter voor kiezen om uw onroerend goed met btw te verkopen. We leggen u uit aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen en wegen de voor- en nadelen tegenover elkaar af.
Lees meer

24.01.2013 - Werkweek van maximum 48 uur voor zelfstandige wegvervoerders

Zelfstandige wegvervoerders mogen hun arbeidstijd niet meer zelf bepalen. Werkweken van maximaal 48 uur, werkdagen van maximum 10 uur bij nachtarbeid en een verplichte pauze na 6 uur ononderbroken arbeid moeten zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid en gezondheid van de zelfstandige bestuurder garanderen. Ze komen op die manier op hetzelfde niveau als de bestuurders in loondienst.
Lees meer

21.01.2013 - Strijd tegen sociale fraude: kent u het Dolsis-project?

In het kader van de begroting heeft de regering nieuwe extra maatregelen opgenomen om de fraude te bestrijden. Dit pakket maatregelen moet 216 miljoen euro extra opbrengen in 2013. De regering wil evenveel uit de sociale als uit de fiscale fraudebestrijding halen. Dolsis is een nieuwe elektronische toepassing die moet zorgen voor een betere preventie en detectie van sociale fraude.
Lees meer

18.01.2013 - Neerlegging van de jaarrekening en sociale balans: nieuwe modellen op website Balanscentrale

De Nationale Bank van België heeft de modellen voor de jaarrekening aangepast aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank vindt u de meest recente modellen terug voor ondernemingen en verenigingen in het Nederlands, het Frans en het Duits.
Lees meer

14.01.2013 - Gemeenschappelijk vervoer organiseren voor uw personeel?

U kan als werkgever het gemeenschappelijk vervoer van uw personeel naar hun werkplaats organiseren. Fiscaal kan dat interessant zijn. De kosten die u daarvoor maakt, zijn immers voor 120 % aftrekbaar.
Lees meer

11.01.2013 - Bekendmaking van vennootschapsakten en vzw-akten: tarieven vanaf 1 januari 2013

Ondernemingen en verenigingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, gebruiken hiervoor speciale formulieren. Het bedrag dat ze moeten betalen bij neerlegging van die akte, is afhankelijk van hun rechtsvorm en van het onderwerp van de akte. Er is een tarief voor een oprichtingsakte en voor een wijzigingsakte. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van die akten worden elk jaar geïndexeerd. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari.
Lees meer

07.01.2013 - Neerlegging van de jaarrekening: tarieven vanaf 1 januari 2013

Elk jaar wijzigen de tarieven voor de neerlegging van de jaarrekening. Dit komt omdat de openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale Bank van België en de bekendmakingskosten bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad worden aangepast aan de index. De Nationale Bank heeft de nieuwe tarieven gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2012.
Lees meer

04.01.2013 - Privé- en beroepsgebruik van een wagen: hoe zit dat met de btw?

De btw die u betaalt op een bedrijfswagen die u zowel privé als beroepsmatig gebruikt is niet volledig aftrekbaar. Deze ‘nieuwe regeling’ geldt al sinds begin 2011. Hoe het privégedeelte juist moet worden berekend, zorgde echter voor heel wat onduidelijkheid. Met een addendum heeft de administratie nu wat meer uitleg gegeven. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2013.
Lees meer

01.01.2013 - Nieuwigheden in Vlaamse fiscaliteit

De regering Di Rupo I is nu zowat een jaar aan het werk en heeft al heel wat gewijzigd aan onze fiscale wetgeving. Ook het Vlaamse Gewest heeft daarnaast echter fiscale bevoegdheden. De Vlaamse regering heeft in haar begroting 2013 dan ook fiscale maatregelen opgenomen. We zetten ze voor u op een rijtje.
Lees meer

31.12.2012 - Iedereen wint bij een win-winlening

Als een kmo nood heeft aan financiering kan de onderneming natuurlijk aankloppen bij een financiële instelling. In tijden van economische crisis is dat echter niet altijd makkelijk. Maar u kan als particulier ook een bevriende ondernemer helpen door met hem een win-winlening af te sluiten. Omdat de Vlaamse overheid investeringen door particulieren wil aanmoedigen, zit er voor u als kredietverstrekker een fiscaal voordeel aan vast.
Lees meer

28.12.2012 - Laatste kans om te regulariseren?

In het verleden heeft de regering ‘fiscale zondaars’ al een keer de kans gegeven om terug in het reine te komen via de EBA (de eenmalige bevrijdende aangifte). In 2005 kwam er dan de wettelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie. Dat systeem wordt door de begroting van 2013 aangepast en daarna afgeschaft.
Lees meer

24.12.2012 - Europese blauwe kaart ingevoerd voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers

Bent u op zoek naar hoogopgeleid personeel? Ondanks pijnlijke werkloosheidscijfers blijft het moeilijk om hooggekwalificeerd personeel te vinden. Maar met de Europese blauwe kaart kunnen hooggekwalificeerde werknemers van buiten de Europese Unie voortaan gemakkelijker aan de slag in ons land. Als u een niet-EER werknemer aanwerft, kijk dan na of die onder het nieuwe stelsel kan werken.
Lees meer

21.12.2012 - Toelichting bij de nieuwe Europese regels inzake short selling

Sinds 1 november 2012 is de Europese short selling-verordening van kracht. Short selling is een beleggingstactiek. Als u omvangrijke shortposities heeft op ondernemingen of overheden en die aandelen of publieke schuldinstrumenten zullen in waarde zakken, dan moet u dit voortaan melden aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). U moet shortposities in ondernemingen ook openbaarmaken bij het overschrijden van bepaalde drempelwaarden.
Lees meer

17.12.2012 - Kosten voor huwelijksfeest aftrekbaar?

Op het eerste zicht lijkt het vanzelfsprekend dat u kosten voor een feest in uw privésfeer niet kan aftrekken van uw belastbare inkomsten. Deze kosten hebben immers geen beroepskarakter. Of toch wel? We zetten de pro’s en contra’s op een rijtje.
Lees meer

15.12.2012 - Corporate Governance Code: Vuistregel voor de (her)benoeming van de externe auditor

In de Belgische Corporate Governance Code vindt u regels die bepalen hoe vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Deze Code voor beursgenoteerde vennootschappen kan ook dienst doen als referentiekader voor andere vennootschappen. De 'vuistregel voor de procedure van herbenoeming van de externe auditor ter garantie van een kwaliteitsvolle en transparante audit' van de Commissie Corporate Governance ondersteunt de toepassing van de bepaling over de benoemingsprocedure van de commissaris. Dit is een belangrijke stap die garandeert dat het werk van de externe auditor ook wordt beoordeeld op basis van andere criteria dan louter het honorarium.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF