Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (1): enkel nog elektronisch

De aangiftes in de vennootschapsbelasting moeten worden ingediend tegen 30 september 2014. Vanaf dit aanslagjaar (2014) kan dat enkel nog elektronisch via Biztax. De verplichte online-aangifte wordt daarmee een jaar vervroegd. Voor de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen gaat die verplichting pas volgend jaar in.

Regel

Vanaf dit aanslagjaar moet de aangifte VenB online gebeuren via de applicatie Biztax (te vergelijken met Tax-on-web in de personenbelasting). Ook de vennootschappen die tot nog toe vasthielden aan de papieren aangifte, zullen nu dus naar de elektronische versie moeten overschakelen.

Uitzonderingen

Toch is er geen regeling zonder uitzonderingen: als de vennootschap of de mandataris die de aangifte moet indienen niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt, mag de aangifte toch nog op papier.

Als u op papier wil indienen, moet u (jaarlijks) een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw plaatselijk controlekantoor. Zij zullen u dan een papieren aangifte toesturen.

Hoe werkt Biztax?

U begint met in het systeem in te loggen, dat kan met uw e-ID of een digitaal certificaat. Vervolgens moet de vennootschap waarvoor u de aangifte indient, geïdentificeerd worden. Dat gebeurt automatisch op basis van het ondernemingsnummer.

Voor het invullen zelf, kan u op twee manieren te werk gaan:

de aangifte manueel invullen online: in dat geval raden wij u wel aan de aangifte nauwkeurig op papier voor te bereiden zodat u geen fouten maakt;

de aangifte elektronisch voorbereiden met een software-programma (er bestaan verschillende van deze 'aangifte-applicaties'): daarna kan u de ingevulde aangifte uploaden.

Biztax zal zelf de bedragen die u invult checken. Bovendien wordt er vergeleken of de ingevulde bedragen ook overeenstemmen met de fiscale bijlagen die u moet indienen (bv. 276W3 voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer, 276K gespreide belasting van meerwaarden). Als de cijfers niet kloppen, zal Biztax een foutmelding geven en kan u de aangifte niet indienen. De bijlagen later op papier of als pdf-document nasturen is niet langer mogelijk.

Let wel op:  Biztax gaat enkel na of de cijfers juist zijn. Als u uw aangifte fiscaal wil 'optimaliseren', dan moet u uw fiscaal adviseur daarvoor raadplegen.

Andere inkomstenbelastingen

Enkel in de VenB is de elektronische aangifte nu al verplicht:

de aangifte in de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen moet pas vanaf volgend aanslagjaar elektronisch gebeuren;

voor ondernemers die een eenmanszaak exploiteren i.p.v. een vennootschap blijven de regels van de personenbelasting gelden: de aangifte mag elektronisch via Tax-on-web of op papier.

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF