Tarieven voor 2012 voor neerlegging van de jaarrekening

Vanaf 1 januari 2012 betalen vennootschappen meer voor de openbaarmaking van hun jaarrekening. De Nationale Bank heeft de nieuwe openbaarmakingskosten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2011. Deze kosten worden elk jaar geïndexeerd.

Openbaarmakingskosten

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). De neerleggingskosten bestaan uit: de openbaarmakingskosten van de NBB, de bekendmakingskosten voor de publicatie van de mededeling van de neerlegging in de Bijlagen van het Staatsblad, de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (ACCOC), en de btw (21%) op de openbaarmakingskosten en op de bekendmakingskosten.

Ondernemingen moeten hun jaarrekening elektronisch neerleggen. Neerlegging op papier is de uitzondering en is alleen toegelaten voor buitenlandse vennootschappen en rechtspersonen met een omzet van ten hoogste 500.000 euro (excl. btw). In principe moet een neerleggingsplichtige onderneming één van de standaardmodellen gebruiken van de Nationale Bank. Niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen mogen het verkort model (schema) gebruiken; grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine ondernemingen moeten het volledig model gebruiken.

Overzicht tarieven 2012

Het gewoon tarief is het tarief voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening. Dit tarief is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening. Het verlaagd tarief geldt voor jaarrekeningen opgesteld volgens een gestandaardiseerd, verkort model. Het verlaagd tarief geldt ook voor jaarrekeningen van kredietinstellingen en van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. Vanaf 1 januari 2012 betalen ondernemingen volgende tarieven in euro (excl. btw):

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl):

volledig model: 268,80 euro

verkort model: 61,40 euro

verbeterde neerlegging: 61,40 euro

Via het internet in pdf-formaat:

volledig model: 319,00 euro

verkort model: 111,60 euro

verbeterde neerlegging: 61,40 euro

Via de post of aan het loket op papier:

volledig model: 324,50 euro

verkort model: 117,10 euro

verbeterde neerlegging: 61,40 euro

Jaarrekeningen die wezenlijke fouten bevatten, moeten opnieuw worden neergelegd. Wezenlijke fouten kunnen alleen nog voorkomen in jaarrekeningen in pdf of op papier. Een jaarrekening die online wordt neergelegd als xbrl-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt niet door het validatieprogramma. Wezenlijke fouten die maar een heel klein bedrag vertegenwoordigen, worden beschouwd als eenvoudige fouten. Eenvoudige fouten worden niet gesanctioneerd maar door de Balanscentrale aan de onderneming meegedeeld opdat ze in de toekomst niet meer voorkomen. 

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF